CS EN
 

Souhlasím se zpracováním údajů  
 
  Vážená paní / vážený pane,

tímto udělujete souhlas společnosti Cast Me s.r.o., se sídlem Janáčkovo nábřeží 885/3, PSČ 150 00, IČO: 02655136, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u městského soudu v Praze, sp. zn. C 221505 (dále jen „Správce“), aby v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) zpracovávala Vaše osobní údaje.

   
 
  SOUHLASÍM

Bez souhlasu nemůžeme zpracovávat a uchovávat vaše soukromá data.
   
 
 
VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE MŮŽE SPRÁVCE ZPRACOVÁVAT ZA ÚČELEM:
 • Kontaktování za účelem nabídky služeb a zboží Správce, zejména zasílání obchodních nabídek Správce.
 • Vaše osobní údaje budou Správcem zpracovány po dobu 5 let.
 
 
 
ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ JE PROVÁDĚNO SPRÁVCEM, OSOBNÍ ÚDAJE VŠAK PRO SPRÁVCE MOHOU ZPRACOVÁVAT I DALŠÍ ZPRACOVATELÉ:
 • Dropbox
 • Apple
 • Google
 • http://castme.nahled-webu.cz
 • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací,
  které však v současné době společnost nevyužívá.
 
 
 
V SOUVISLOSTI S VÝŠE POPSANÝM ZPRACOVÁNÍM ÚDAJŮ MÁTE PRÁVO:
 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po Správci informaci, jaké Vaše osobní údaje jsou zpracovávány,
 • požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování Vašich osobních údajů,
 • na přístup k Vašim zpracovávaným osobním údajům a nechat si Vaše zpracováváné
  osobní údaje aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat výmaz osobních údajů, k jejichž zpracování nemá Správce Váš souhlas ani je
  nezpracovává na základě jiného právního důvodu,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním Vašich
  osobních údajů se můžete obrátit také na dozorový úřad, tedy Úřad pro ochranu
  osobních údajů.
 
 
SOUHLASÍTE, ŽE SPRÁVCE MŮŽE ZPRACOVÁVAT TYTO VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE:
 • Jméno a příjmení
 • E-mail
 • Telefonní číslo
 • Fotografie a videa
 • Adresa trvalého bydliště
 • Datum narození
 • Zaměstnání
 • Ostatní citlivá data - rozměry, váha, národnost, barva očí, vlasů a pleti
 
   
 
  S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to písemně na adresu Správce nebo zasláním emailu na adresu info@castme.cz.